หลักสูตรผู้สอนการปฐมพยาบาล การทำ CPR

฿19,990 (VAT excl.)

19,990.00 บาท / คน (VAT excl.) – ฝึกอบรม 2 วัน (16 ชั่วโมงการฝึกอบรม) – หลักสูตรการฝึกอบรมผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเปิดโอกาสพิเศษให้คุณได้สอนและออกประกาศนียบัตรในระดับสากล ผู้สอน EFR มีคุณสมบัติเด่นกว่าผู้อื่นในการใช้ประโยชน์จากความต้องการของตลาดที่หลากหลายและไม่มีขีดจำกัดในเรื่อง CPR, AED,การปฐมพยาบาล และการดูแลเด็ก ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคุณได้อีกด้วย

คำอธิบาย

ระยะเวลาของหลักสูตร: ฝึกอบรม 2 วัน.

โครงสร้างหลักสูตร: พัฒนาความรู้, พัฒนาทักษะและฝึกปฏิบัติจากเหตุการณ์เสมือนจริง
สื่อการสอน: การมีส่วนร่วม, วีดีโอ
ประกาศนียบัตร: ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรสากลหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วและจะสามารถสอน CPR AED และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

เนื้อหาหลักสูตร:

ระหว่างหลักสูตรการฝึกอบรมผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2 วันนั้น คุณจะมีความมั่นใจในทักษะของตนเองในการเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นผ่านสื่อที่หลากหลายจากการศึกษาด้วยตนเอง, ในห้องเรียนและการฝึกสอนที่ได้รบมอบหมาย และให้ความสนใจกับการพัฒนาความสามารถในการสอนของคุณที่จะสอนทักษะเหล่านี้ให้กับผู้อื่น

หลักสูตรผู้สอนครอบคลุมวัตถุประสงค์เฉพาะและความต้องการด้านประสิทธิภาพสำหรับหลักสูตรการดูแลปฐมภูมิ, การดูแลทุติยภูมิ, การดูแลเด็ก และ AED พร้อมทั้งคำแนะนำในการสร้างการเรียนรู้, ความต้องการของการฝึกเชิงปฏิบัติการ และบทบาทของคุณในฐานะผู้สอนในสภาพแวดล้อมในการเรียน

หลักสูตรผู้สอนที่ยืดหยุ่นสองวัน ยังสอนคุณในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เรียนในหลักสูตร, การประเมินความรู้ของผู้เรียน, การนำเสนอเนื้อหาของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ และการนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้จากเหตุการณ์จริง

หลักสูตรผู้สอนการปฐมพยาบาล – ลงทะเบียนตอนนี้

การลงทะเบียน – หลักสูตรครูผู้สอนการปฐมพยาบาล เลือกจำนวนและเลือก Add to cart เราจะติดต่อกลับและจัดเตรียมวันอบรมให้ตามวันที่คุณสะดวก  นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกขอใบเสนอราคาสำหรับการจองแบบกลุ่ม หรือติดต่อเราโดยตรง

Quantity:

Category: .

Description

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
การทำ CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เปิดโอกาสพิเศษให้คุณได้สอนและออกประกาศนียบัตรในระดับสากล ผู้สอน EFR มีคุณสมบัติเด่นกว่าผู้อื่นในการใช้ประโยชน์จากความต้องการของตลาดที่หลากหลายและไม่มีขีดจำกัดในเรื่อง CPR, AED,การปฐมพยาบาล และการดูแลเด็ก ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคุณได้อีกด้วย

There are no reviews yet.

Add your review