หลักสูตรผู้สอนการปฐมพยาบาล การทำ CPR

฿19,990 (VAT excl.)

19,990.00 บาท / คน (VAT excl.) – ฝึกอบรม 2 วัน (16 ชั่วโมงการฝึกอบรม) – หลักสูตรการฝึกอบรมผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเปิดโอกาสพิเศษให้คุณได้สอนและออกประกาศนียบัตรในระดับสากล ผู้สอน EFR มีคุณสมบัติเด่นกว่าผู้อื่นในการใช้ประโยชน์จากความต้องการของตลาดที่หลากหลายและไม่มีขีดจำกัดในเรื่อง CPR, AED,การปฐมพยาบาล และการดูแลเด็ก ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคุณได้อีกด้วย

คำอธิบาย

ระยะเวลาของหลักสูตร: ฝึกอบรม 2 วัน.

โครงสร้างหลักสูตร: พัฒนาความรู้, พัฒนาทักษะและฝึกปฏิบัติจากเหตุการณ์เสมือนจริง
สื่อการสอน: การมีส่วนร่วม, วีดีโอ
ประกาศนียบัตร: ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรสากลหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วและจะสามารถสอน CPR AED และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

เนื้อหาหลักสูตร:

ระหว่างหลักสูตรการฝึกอบรมผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2 วันนั้น คุณจะมีความมั่นใจในทักษะของตนเองในการเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นผ่านสื่อที่หลากหลายจากการศึกษาด้วยตนเอง, ในห้องเรียนและการฝึกสอนที่ได้รบมอบหมาย และให้ความสนใจกับการพัฒนาความสามารถในการสอนของคุณที่จะสอนทักษะเหล่านี้ให้กับผู้อื่น

หลักสูตรผู้สอนครอบคลุมวัตถุประสงค์เฉพาะและความต้องการด้านประสิทธิภาพสำหรับหลักสูตรการดูแลปฐมภูมิ, การดูแลทุติยภูมิ, การดูแลเด็ก และ AED พร้อมทั้งคำแนะนำในการสร้างการเรียนรู้, ความต้องการของการฝึกเชิงปฏิบัติการ และบทบาทของคุณในฐานะผู้สอนในสภาพแวดล้อมในการเรียน

หลักสูตรผู้สอนที่ยืดหยุ่นสองวัน ยังสอนคุณในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เรียนในหลักสูตร, การประเมินความรู้ของผู้เรียน, การนำเสนอเนื้อหาของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ และการนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้จากเหตุการณ์จริง

EFR® INSTRUCTOR COURSE – REGISTER NOW

To register for our Emergency First Response® – First Aid Instructor course, please select your quantity and add to cart. We will contact you back to arrange the training dates with you, according to your availability. You can also add to quote for a group booking or directly contact us.

Quantity:

Category: .

Description

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
การทำ CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเปิดโอกาสพิเศษให้คุณได้สอนและออกประกาศนียบัตรในระดับสากล ผู้สอน EFR มีคุณสมบัติเด่นกว่าผู้อื่นในการใช้ประโยชน์จากความต้องการของตลาดที่หลากหลายและไม่มีขีดจำกัดในเรื่อง CPR, AED,การปฐมพยาบาล และการดูแลเด็ก ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคุณได้อีกด้วย

There are no reviews yet.

Add your review