ประกาศนียบัตรการเรียนปฐมพยาบาล – การทำ CPR & AED

American Heart Association®

คุณจะได้ฝึกกับ American Heart Association® ใน การทำ CPR & AED ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่สำคัญและ เชื่อถือได้มากที่สุดในโลกในด้านการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)และการปฐมพยาบาลมาตรฐานสากลครั้งแรกResponse® คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการช่วยชีวิต (ILCOR)

โปรแกรมของ American Heart Association® สร้างความเชื่อมั่นในการปฐมพยาบาลและดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจและการใช้เทคนิคการแพทย์

The American Heart Association (AHA) publishes the scientific Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiovascular Care (ECC), which form the foundation of lifesaving protocols used by healthcare professionals, companies and hospitals in the United States and throughout the world.

Learn More

AMERICAN HEART ASSOCIATION® TRAINING SITE

We are an accredited and registered American Heart Association® Training Site. By choosing to train with us and American Heart Association®, you choose to train with a name you can trust.

การอบรม การทำ CPR AED และใบรับรองการปฐมพยาบาลในกรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการปฐมพยาบาลก่อนหน้าการเข้าร่วม ใครก็ตามที่สนใจที่จะเรียนรู้หรือเรียนรู้ทักษะการทำ CPR และการปฐมพยาบาลเพิ่มเติม สามารถเข้าร่วมหลักสูตรของ American Heart Association® ผู้เข้าร่วมจะได้รับใบรับรองที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากลและใบรับรองมีอายุใช้ได้ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินสามารถทบทวนทักษะของพวกเขาด้วยชั่วโมงอบรมฝึกซ้อมทักษะสั้น ๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งของชั่วโมงอบรม American Heart Association® ประจำสำหรับผู้ปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน

หลังจากคุณผ่านหลักสูตร American Heart Association ของเรา คุณจะได้รับการรับรองเป็นผู้ปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน และคุณจะได้รับใบรับรองการจบหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมจะได้รับใบรับรองสากล หลังจากที่ผ่านการฝึกอบรม ใบรับรองมีอายุใช้ได้ 2 ปี

นักเรียนทุกคนจะได้รับคู่มือผู้เข้าร่วม พร้อมกับส่วนการศึกษาค้นคว้าอิสระ สมุดงานทักษะ และคู่มืออ้างอิง