เครื่อง AED สำหรับฝึก

 • HEARTSINE SAMARITAN PAD 350P AED TRAINER SET

  ฿22,750 (VAT incl.)

  The HeartSine PAD 350P Trainer is non-medical device intended to be used for the training of emergency responders in the…

 • ชุด AED สาธิต XFT-120C+ 2 ภาษา (ไทย,อังกฤษ)

  ฿11,990 ฿10,990 (VAT incl.)

  ชุดฝึกสาธิตการกู้ชีพโดยการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automatic External Defibrillator Trainer) XFT-120C+ ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ฝึกฝนวิธีการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน อุปกรณ์ฝึกอบรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับเครื่องและทราบถึงทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้เครื่องในกรณีฉุกเฉิน ง่ายต่อการใช้งาน เครื่องสามารถเปลี่ยนภาษาได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามรถตั้งสถานการณ์จำลองได้ เช่น การช๊อคด้วยไฟฟ้าโดยจะไม่ได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าจริงเพื่อความปลอดภัยของผู้ฝึกสอน และผู้เรียน [vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no"…

 • แผ่นอิเล็กโทรดผู้ใหญ่สำหรับเครื่อง AED สาธิต (ชุด 3 คู่)

  ฿1,380 (VAT incl.)

  อุปกรณ์กู้ชีพ แผ่นนำไฟฟ้าผู้ใหญ่สำหรับสาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ชุด 3 คู่ ใช้กับเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ในการเรียนการสอนหลักสูตรการกู้ชีพ

 • แผ่นอิเล็กโทรดผู้ใหญ่สำหรับเครื่อง AED สาธิต (ชุด 6 คู่)

  ฿2,100 (VAT incl.)

  อุปกรณ์กู้ชีพ แผ่นนำไฟฟ้าผู้ใหญ่สำหรับสาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ชุด 6 คู่ ใช้กับเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ในการเรียนการสอนหลักสูตรการกู้ชีพ

 • แผ่นอิเล็กโทรดเด็กสำหรับเครื่อง AED สาธิต (ชุด 3 คู่)

  ฿1,380 (VAT incl.)

  อุปกรณ์กู้ชีพ แผ่นนำไฟฟ้าเด็กสำหรับสาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ชุด 3 คู่ ใช้กับเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ในการเรียนการสอนหลักสูตรการกู้ชีพ

 • แผ่นอิเล็กโทรดเด็กสำหรับเครื่อง AED สาธิต (ชุด 6 คู่)

  ฿2,250 (VAT incl.)

  อุปกรณ์กู้ชีพ แผ่นนำไฟฟ้าเด็กสำหรับสาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ชุด 3 คู่ ใช้กับเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ในการเรียนการสอนหลักสูตรการกู้ชีพ