ผู้ปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน

ทำใมพนักงานจำเป็นต้องได้รับการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาล

อุบัติเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในสถานที่ทำงานสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกบริษัทควรจะมีการจัดตั้งกลุ่ม ผู้ปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน ภายในแผนเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน

พนักงานที่เป็นผู้ปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับการทำ CPR และการปฐมพยาบาลในสถานที่ทำงาน และรู้ว่าจะทำอย่างไรในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุก่อนที่บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จะมาถึง พวกเขาได้เรียนรู้ทักษะมนุษย์ขั้นพื้นฐานที่สามารถสร้างความแตกต่างในการช่วยชีวิตของใครบางคน

บุคลิกภาพ

ก่อนที่จะเลือกผู้ปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน มันสำคัญที่จะต้องพิจารณาพนักงานคนนั้นว่า :

  • มีความกระตือรือร้นและชอบเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลหรือไม่
  • เป็นผู้สื่อสารที่ดีและเขาชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือไม่
  • เป็นที่เชื่อมั่น และเชื่อถือได้ว่าสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้หรือไม่

 

สถานที่ตั้ง

หากท่านต้องการผู้ปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินในสถานที่ทำงาน สถานที่ตั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ซึ่งคุณควรพิจารณาว่า:

  • พนักงานคนนั้นมีความพร้อมทุกเมื่อหรือไม่=
  • พนักงานคนนั้นมักจะเดินทางไปประชุมหรือทำธุรกิจหรือไม่
  • สามารถหาตัวพนักงานคนนั้นในภาวะวิกฤติได้อย่างรวดเร็วหรือไม่

หากสถานที่ตั้งองค์กรของคุณมีขนาดที่ใหญ่และมีจุดการทำงานกระจายออกไปทั่วพื้นที่ คุณต้องมีคนที่ได้รับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลประจำอยู่ในระยะทางยุทธศาสตร์ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณมีคนทำงานเป็นกะหรือคนที่ทำงานนอกเวลา (เช่น คนทำความสะอาด) คุณจะต้องแน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลทุกเมื่อที่พวกเขาอยู่ในที่ทำงาน อย่าลืมที่จะพิจารณาผู้ที่ทำงานแทนพนักงานในวันหยุดพักผ่อนด้วย

หากคุณมีบุคลากรที่ต้องออกนอกสถานที่เพื่อทำงาน สมาชิกพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน