ผลิตภัณฑ์ปฐมพยาบาล

ผลิตภัณฑ์ปฐมพยาบาล กรุงเทพ

เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่จะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น – ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ทำงาน ที่บ้าน หรือออกนอกสถานที่

ดังนั้นคุณสามารถซื้ออุปกรณ์ปฐมพยาบาล ซึ่งประกอบไปด้วย:

  1. คู่มือการปฏิบัติอันดับแรกในกรณีฉุกเฉินสำหรับผู้เข้าร่วม คู่มือนี้ประกอบด้วยคำแนะนำที่ครอบคลุมหลักการปฐมพยาบาลในสถานการณ์ต่าง ๆ มากกว่า 100 สถานการณ์
  2. ชุดปฐมพยาบาลและชุดการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) ในขนาดต่าง ๆ เหมาะสำหรับสถานที่ทำงานหรือที่บ้านของคุณ
  3. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
 

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

คุณได้พิจารณาที่จะลงทุนในเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) สำหรับสถานที่ทำงานของคุณเพื่อปกป้องพนักงานของคุณหรือไม่

เราจัดจำหน่ายชุดเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) – โทร 02-168-7278 หรืออีเมล์ [email protected] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 
First aid products page