การทำ cpr On sale!

AHA HEARTSAVER® CPR AED

฿3,990 ฿2,990 (VAT incl.)

฿ 2,990.00 /ท่าน – 4 ชั่วโมงการฝึกอบรม – หลักสูตร American Heart Assiociation Heartsaver® CPR AED ของเราสอนวิธีการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) วิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) รวมทั้งวิธีช่วยหากสำลักหรือมีสิ่งของติดคอ ทั้งในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก

รายละเอียด

ระยะเวลาอบรม: 4 ชั่วโมง (ฝึกอบรมครึ่งวัน)

โครงสร้างหลักสูตร : ผู้เรียนจะเข้าร่วมหลักสูตรนี้ในชั้นเรียนที่ครูผู้สอน AHA ของเราจัดเตรียมไว้ โดยใช้บทเรียนวิดีโอเป็นสื่อในการสอนและทำงานร่วมกับผู้เรียนเพื่อฝึกปฏิบัติการทำ CPR  AED และทดสอบทักษะ
อุปกรณ์ในการสอน : หนังสือคู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม, วิดีโอ
การรับรอง: หลังสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองการผ่านหลักสูตร American Heart Association Heartsaver CPR AED ระยะเวลาในการรับรอง 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร:

1- พื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เรียนรู้หน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยปฐมพยาบาล
การประเมินเหตุการณ์
การโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือ
การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อระดับสากล
การค้นหาปัญหา
การปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล
ชุดปฐมพยาบาลตัวอย่าง

2- กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์
ภาวะหัวใจหยุดเต้น: การทำCPR และ ใช้เครื่องAED สำหรับผู้ใหญ่
ภาวะหัวใจหยุดเต้น: การทำCPR และ ใช้เครื่องAED สำหรับเด็ก
ภาวะหัวใจหยุดเต้น: การทำCPR และ ใช้เครื่องAED สำหรับทารก
ภาวะหัวใจวาย
ภาวะสำลักในผู้ใหญ่และเด็ก
ภาวะสำลักในทารก

แผนการสอน:

แนะนำหลักสูตร – 10 นาที
พื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 50 นาที
กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 3 ชั่วโมง

รวม = 4 ชั่วโมง

ตารางฝึกอบรมที่สถาบันของเรา – ลงทะเบียนตอนนี้

หากต้องการลงทะเบียนอบรม American Heart Association® – CPR & AED กับ Bangkok First Aid กรุณาเลือกวันและเวลาจากปฏิทินด้านล่าง (ตารางเรียนเป็นสีเขียว) และเพิ่มลงในรถเข็น สำหรับการจองแบบกลุ่มกรุณาแจ้งจำนวนผู้เข้าอบรม ติดต่อเรา

Quantity:

Category: .

Description

การทำ CPR  AED

ระยะเวลาอบรม: 4 ชั่วโมง (ฝึกอบรมครึ่งวัน)

โครงสร้างหลักสูตร : ผู้เรียนจะเข้าร่วมหลักสูตรนี้ในชั้นเรียนที่ครูผู้สอน AHA ของเราจัดเตรียมไว้ โดยใช้บทเรียนวิดีโอเป็นสื่อในการสอนและทำงานร่วมกับผู้เรียนเพื่อฝึกปฏิบัติการทำ CPR  AED และทดสอบทักษะ
อุปกรณ์ในการสอน : หนังสือคู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม, วิดีโอ
การรับรอง: หลังสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองการผ่านหลักสูตร American Heart Association Heartsaver CPR AED ระยะเวลาในการรับรอง 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร:

1- พื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เรียนรู้หน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยปฐมพยาบาล
การประเมินเหตุการณ์
การโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือ
การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อระดับสากล
การค้นหาปัญหา
การปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล
ชุดปฐมพยาบาลตัวอย่าง

2- กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์
ภาวะหัวใจหยุดเต้น: การทำCPR และ ใช้เครื่องAED สำหรับผู้ใหญ่
ภาวะหัวใจหยุดเต้น: การทำCPR และ ใช้เครื่องAED สำหรับเด็ก
ภาวะหัวใจหยุดเต้น: การทำCPR และ ใช้เครื่องAED สำหรับทารก
ภาวะหัวใจวาย
ภาวะสำลักในผู้ใหญ่และเด็ก
ภาวะสำลักในทารก

แผนการสอน:

แนะนำหลักสูตร – 10 นาที
พื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 50 นาที
กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 3 ชั่วโมง

รวม = 4 ชั่วโมง

https://www.bangkokfirstaid.com/product/cpr-thailand-cpr-aed-course-bangkok/

There are no reviews yet.

Add your review