วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น On sale!

AHA Heartsaver® First Aid CPR AED

฿5,990 ฿4,990 (VAT incl.)

฿4,990.00 /ท่าน – 8 ชั่วโมงการฝึกอบรม – หลักสูตร American Heart Assiociation Heartsaver® First Aid CPR AED ของเราสอนวิธีการช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินที่อันตรายถึงแก่ชีวิต (ภาวะหัวใจวาย ภาวะหัวใจหยุดเต้น ภาวะเลือดออกรุนแรง ภาวะสำลัก ภาวะช็อก กระดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บ …) ครอบคลุมถึงการดูแลการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ไม่อันตรายถึงแก่ชีวิตในทันที (สัตว์กัดต่อย แผลไหม้ กระดูกหัก ข้อเคล็ด โรคหอบหืด โรคลมชัก… ).

รายละเอียด

ระยะเวลาอบรม: 8 ชั่วโมง (ฝึกอบรมเต็มวัน)

โครงสร้างหลักสูตร: รูปแบบการสอนนำโดยครูผู้สอน AHA และผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยใช้บทเรียนวิดีโอเป็นสื่อในการสอนและทำงานร่วมกับผู้เรียนเพื่อฝึกปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาล การทำ CPR การใช้เครื่อง AED และสอบข้อเขียนในชั้นเรียนด้วย
อุปกรณ์ในการสอน: หนังสือคู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม, วิดีโอ
การรับรอง: หลังสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองการผ่านหลักสูตร American Heart Association Heartsaver First Aid CPR AED ระยะเวลาในการรับรอง 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร:

1- พื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เรียนรู้หน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยปฐมพยาบาล
การประเมินเหตุการณ์
การโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือ
การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อระดับสากล
การค้นหาปัญหา
การปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล
ชุดปฐมพยาบาลตัวอย่าง

2- กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์
ภาวะหัวใจหยุดเต้น: การทำCPR และ ใช้เครื่องAED สำหรับผู้ใหญ่
ภาวะหัวใจวาย
ภาวะสำลักในผู้ใหญ่
ปัญหาการหายใจและโรคหอบหืด
ปฏิกิริยาการแพ้
เป็นลม
โรคเบาหวานและภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
โรคหลอดเลือดสมอง
ภาวะชัก

3- กรณีฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ
เลือดออกภายนอก
แผล
เลือดออกภายใน
การบาดเจ็บที่ศีรษะ คอ และกระดูกสันหลัง
กระดูกหัก และข้อเคล็ด
แผลไหม้ และไฟฟ้าช็อต

4- กรณีฉุกเฉินจากสิ่งแวดล้อม
สัตว์กัดและต่อย
เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความร้อน
เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความเย็น
เหตุฉุกเฉินจากสารพิษ

แผนการสอน:

แนะนำหลักสูตร – 10 นาที
พื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 50 นาที
กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 3 ชั่วโมง
กรณีฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 2 ชั่วโมง 30 นาที
กรณีฉุกเฉินจากสิ่งแวดล้อม (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 1 ชั่วโมง 30 นาที

รวม = 8 ชั่วโมง

ตารางฝึกอบรมที่สถาบันของเรา – ลงทะเบียนตอนนี้

หากต้องการลงทะเบียนอบรม American Heart Association Heartsaver® – First Aid CPR AED กับ Bangkok First Aid กรุณาเลือกวันและเวลาจากปฏิทินด้านล่าง (ตารางเรียนเป็นสีเขียว) และเพิ่มลงในรถเข็น สำหรับการจองแบบกลุ่มกรุณาแจ้งจำนวนผู้เข้าอบรม ติดต่อเรา

Quantity:

Category: .

Description

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หลักสูตรการอบรมของเรามี 2 ระดับ 1) การทำ CPR และการใช้เครื่อง AED นวดและปั๊มหัวใจในกรณีฉุกเฉิน 2) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) ในกรณีไม่อันตรายถึงชีวิต

฿4,990.00 /ท่าน – 8 ชั่วโมงการฝึกอบรม – หลักสูตร American Heart Assiociation Heartsaver® First Aid CPR AED ของเราสอนวิธีการช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินที่อันตรายถึงแก่ชีวิต (ภาวะหัวใจวาย ภาวะหัวใจหยุดเต้น ภาวะเลือดออกรุนแรง ภาวะสำลัก ภาวะช็อก กระดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บ …) ครอบคลุมถึงการดูแลการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ไม่อันตรายถึงแก่ชีวิตในทันที (สัตว์กัดต่อย แผลไหม้ กระดูกหัก ข้อเคล็ด โรคหอบหืด โรคลมชัก… ).

รายละเอียด

ระยะเวลาอบรม: 8 ชั่วโมง (ฝึกอบรมเต็มวัน)

โครงสร้างหลักสูตร: รูปแบบการสอนนำโดยครูผู้สอน AHA และผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยใช้บทเรียนวิดีโอเป็นสื่อในการสอนและทำงานร่วมกับผู้เรียนเพื่อฝึกปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาล การทำ CPR การใช้เครื่อง AED และสอบข้อเขียนในชั้นเรียนด้วย
อุปกรณ์ในการสอน: หนังสือคู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม, วิดีโอ
การรับรอง: หลังสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองการผ่านหลักสูตร American Heart Association Heartsaver First Aid CPR AED ระยะเวลาในการรับรอง 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร:

1- พื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เรียนรู้หน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยปฐมพยาบาล
การประเมินเหตุการณ์
การโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือ
การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อระดับสากล
การค้นหาปัญหา
การปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล
ชุดปฐมพยาบาลตัวอย่าง

2- กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์
ภาวะหัวใจหยุดเต้น: การทำCPR และ ใช้เครื่องAED สำหรับผู้ใหญ่
ภาวะหัวใจวาย
ภาวะสำลักในผู้ใหญ่
ปัญหาการหายใจและโรคหอบหืด
ปฏิกิริยาการแพ้
เป็นลม
โรคเบาหวานและภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
โรคหลอดเลือดสมอง
ภาวะชัก

3- กรณีฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ
เลือดออกภายนอก
แผล
เลือดออกภายใน
การบาดเจ็บที่ศีรษะ คอ และกระดูกสันหลัง
กระดูกหัก และข้อเคล็ด
แผลไหม้ และไฟฟ้าช็อต

4- กรณีฉุกเฉินจากสิ่งแวดล้อม
สัตว์กัดและต่อย
เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความร้อน
เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความเย็น
เหตุฉุกเฉินจากสารพิษ

แผนการสอน:

แนะนำหลักสูตร – 10 นาที
พื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 50 นาที
กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 3 ชั่วโมง
กรณีฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 2 ชั่วโมง 30 นาที
กรณีฉุกเฉินจากสิ่งแวดล้อม (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 1 ชั่วโมง 30 นาที

รวม = 8 ชั่วโมง

https://www.bangkokfirstaid.com/product/primary-secondary-care-first-aid-course-bangkok/

There are no reviews yet.

Add your review