วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

AHA Heartsaver® First Aid CPR AED_First Aid at work + Audit

รายละเอียดหลักสูตรแบบกลุ่ม – อบรม 16 ชั่วโมง (2 วัน) – หลักสูตร American Heart Assiociation Heartsaver® First Aid CPR AED การปฐมพยาบาลในสถานที่ทำงานนอกสถานที่ของเรา ออกแบบมาสำหรับบริษัทที่ต้องการลดอุบัติการณ์ภาวะฉุกเฉินที่คุกคามถึงแก่ชีวิต และเพื่อส่งเสริมการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพต่อเหตุฉุกเฉินดังกล่าว การฝึกซ้อมจะจัดขึ้นในสถานที่ของคุณเพื่อทดสอบความสามารถในการตอบสนองของทีม safety เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติ Medical Emergency Response Plan (MERP) ตามความเฉพาะเจาะจงของบริษัท แนวทางปฏิบัตินี้สามารถเพิ่มลงในแผนความปลอดภัยทั่วไปของคุณและจะเป็นแนวทางสำหรับพนักงาน ในปฏิบัติตามมาตรฐานและขั้นตอนการทำงานอย่างมืออาชีพในสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ 

รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลาอบรม: 16 ชั่วโมง /2 วัน  (13 ชั่วโมง ทฤษฎี และ workshop + 3 ชั่วโมง ฝึกซ้อม)
โครงสร้างหลักสูตร: รูปแบบการสอนนำโดยครูผู้สอน AHA และผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยใช้บทเรียนวิดีโอเป็นสื่อในการสอนและทำงานร่วมกับผู้เรียนเพื่อฝึกปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาล การทำ CPR การใช้เครื่อง AED และสอบข้อเขียนในชั้นเรียนด้วย
สื่อการสอน: หนังสือคู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม, วิดีโอ
การรับรอง: หลังสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองการผ่านหลักสูตร American Heart Association Heartsaver First Aid CPR AED ระยะเวลาในการรับรอง 2 ปี และบริษัทจะได้รับแนวทางปฏิบัติ Medical Emergency Response Plan (MERP) 

เนื้อหาหลักสูตร:

1- พื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เรียนรู้หน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยปฐมพยาบาล
การประเมินเหตุการณ์
การโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือ
การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อระดับสากล
การค้นหาปัญหา
การปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล
ชุดปฐมพยาบาลตัวอย่าง

2- กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์
ภาวะหัวใจหยุดเต้น: การทำCPR และ ใช้เครื่องAED สำหรับผู้ใหญ่ การใช้  pocket mask และ bag valve mask (BVM)
ภาวะหัวใจวาย
ภาวะสำลักในผู้ใหญ่
ปัญหาการหายใจและโรคหอบหืด
ปฏิกิริยาการแพ้
เป็นลม
โรคเบาหวานและภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
โรคหลอดเลือดสมอง
ภาวะชัก

3- กรณีฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ
เลือดออกภายนอก, สายรัดห้ามเลือด, israeli bandage
แผล
เลือดออกภายใน
การบาดเจ็บที่ศีรษะ คอ และกระดูกสันหลัง, เฝือกดามคอชั่วคราว, เปลหาม
แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
กระดูกหัก และข้อเคล็ด การดาม และการแขวน
แผลไหม้ และไฟฟ้าช็อต

4- กรณีฉุกเฉินจากสิ่งแวดล้อม
สัตว์กัดและต่อย
เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความร้อน
เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความเย็น
เหตุฉุกเฉินจากสารพิษ

5- การใช้ออกซิเจน

6- ฝึกซ้อมกับสถานการณ์เสมือนจริง

7- ตรวจสอบระบบ

แผนการสอน:

แนะนำหลักสูตร – 10 นาที
พื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 50 นาที
กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 4 ชั่วโมง
กรณีฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 4 ชั่วโมง
กรณีฉุกเฉินจากสิ่งแวดล้อม (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 3 ชั่วโมง 30 นาที
การใช้ออกซิเจน (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 30 นาที
ฝึกซ้อมกับสถานการณ์เสมือนจริง – 3 ชั่วโมง
ตรวจสอบระบบ

รวม = 16 ชั่วโมง

สามารถจองเรียนได้เฉพาะแบบกลุ่ม ตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไปเท่านั้น ติดต่อเรา

Category: .

Description

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในสถานที่ทำงาน
การเรียนวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) และหลักสูตรการอบรมทำ CPR ในสถานที่ทำงานสำหรับพนักงานระดับองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร – อบรม 16 ชั่วโมง (2 วัน) – หลักสูตรฝึกอบรมการปฐมพยาบาลในสถานที่ทำงานนอกสถานที่ของเรา ออกแบบมาสำหรับบริษัทที่ต้องการลดอุบัติการณ์ภาวะฉุกเฉินที่คุกคามถึงแก่ชีวิต และเพื่อส่งเสริมการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพต่อเหตุฉุกเฉินดังกล่าว  หลักสูตรนี้ผสมผสานการช่วยชีวิต การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทักษะพิเศษอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยหายใจ (pocket mask, BVM) การให้ออกซิเจน ภาวะเลือดออกอย่างรุนแรง (tourniquet, israeli bandage…) การทำให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งและเทคนิคการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เปลตัก, เปลหาม)… การฝึกซ้อมจะจัดขึ้นในสถานที่ของคุณเพื่อทดสอบความสามารถในการตอบสนองของทีม safety เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติ Medical Emergency Response Plan (MERP) ตามความเฉพาะเจาะจงของบริษัท แนวทางปฏิบัตินี้สามารถเพิ่มลงในแผนความปลอดภัยทั่วไปของคุณและจะเป็นแนวทางสำหรับพนักงาน ในปฏิบัติตามมาตรฐานและขั้นตอนการทำงานอย่างมืออาชีพในสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ 

ระยะเวลาอบรม: 16 ชั่วโมง /2 วัน  (13 ชั่วโมง ทฤษฎี และ workshop + 3 ชั่วโมง ฝึกซ้อม)
โครงสร้างหลักสูตร: พัฒนาองค์ความรู้, พัฒนาทักษะ, ฝึกซ้อม และ ฝึกปฏิบัติเสมือนสถานการณ์จริง
สื่อการสอน: หนังสือคู่มือ, วิดีโอ
การรับรอง: หลังสำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบรับรองระดับสากล (International certificate) ซึ่งมีอายุ 2 ปี และบริษัทจะได้รับแนวทางปฏิบัติ Medical Emergency Response Plan (MERP) 

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 • เรียนรู้วิธีรับรู้เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ และการใช้แนวทางปฏิบัติ Medical Emergency Response Plan (MERP).
 • เรียนรู้วิธีรับรู้อาการและอารแสดงของภาวะหัวใจวาย ภาวะหัวใจหยุดเต้น ภาวะสำลัก ภาวะช็อก อาการเฉียบพลันของโรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและสูง ภาวะอุณหภูมิของร่างกายต่ำและสูง หอบหืด
 • เรียนรู้วิธีการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น โดยใช้คำช่วยจำ AB-CABS
 • เรียนรู้วิธีการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
 • เรียนรู้วิธีการช่วยหายใจด้วย Pocket Mask และ Bag Valve Mask (BVM)
 • เรียนรู้วิธีการปฏิบัติต่อภาวะเลือดออกรุนแรง (tourniquet และ Israeli bandange ) ภาวะช็อก ภาวะสำลัก อาการเฉียบพลันของโรคหลอดเลือดในสมอง อาการแพ้ ภาวะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ภาวะฉุกเฉินของโรคเบาหวาน โรคหอบหืด ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและต่ำ ภาวะอุณหภูมิของร่างกายสูงและต่ำ โรคลมชัก โดนสัตว์กัดต่อย แผลไหม้

วันที่ 2

 • เรียนรู้วิธีการดูแลภาวะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง การถอดหมวกกันน็อค การใส่อุปกรณ์พยุงคอ (cervical collar) การใช้เปลตักและเปลหามเพื่อคงสภาพ และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • เรียนรู้วิธีการให้ออกซิเจน
 • เรียนรู้วิธีประเมินการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
 • เรียนรู้วิธีการพันแผล การดาม และการแขวนสำหรับภาวะกระดูกเคลื่อนหรือหัก
 • เรียนรู้วิธีค้ดแยกผู้ประสบภัย
 • เรียนรู้วิธีใช้แนวทางปฏิบัติ medical emergency response plan (MERP) ภายในบริษัท
 • ฝึกซ้อมกับสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อทดสอบความสามารถในการตอบสนองของทีม safety

สามารถจองเรียนได้เฉพาะแบบกลุ่ม ตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

https://www.bangkokfirstaid.com/product/first-aid-at-work-training-bangkok/

https://www.bangkok-firstaid.com/product/first-aid-at-work-training-bangkok/

 

 1. ชานนท์

  สอนเข้าใจง่าย มีการฝึกโดยจำลองสถานการณ์ทำให้เห็นภาพชัดเจน นำไปประยุกต์ใช้กับหน้างานหากเกิดเหตุฉุกเฉินได้จริง -Belfor Thailand Ltd.-

Add your review