NAEMT – Tactical Combat Casualty Care (TCCC)

3 วันการฝึกอบรม – การดูแลผู้บาดเจ็บในสนามรบ NAEMT ® Tactical Combat Casualty Care (TCCC) ถูกสร้างขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเพื่อสอนเทคนิคและกลยุทธ์การช่วยชีวิตที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้การดูแลผู้บาดเจ็บที่ดีที่สุดในสนามรบ NAEMT ดำเนินการหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บในสนามรบตามที่ระบุไว้ในแนวทางและหลักสูตรของคณะกรรมการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา การดูแลผู้บาดเจ็บในสนามรบที่นำเสนอโดย NAEMT เป็นหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียวที่รับรองโดย Joint Trauma System และ American College of Surgeons หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บในสนามรบ (TCCC) ของ NAEMT ได้รับการรับรองจาก CAPCE และได้รับการยอมรับจาก NREMT

ผู้เข้าร่วม

สำหรับบุคลากรการแพทย์ทางทหารรวมถึงหน่วยแพทย์กองกำลังทหารและกำลังพล กำลังพลที่จัดเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติการรบ สำหรับบุคลากรทางการทหารที่ไม่ใช่แพทย์และรวมถึงทักษะการตอบสนองที่เหมาะสมสำหรับทหาร กะลาสี นักบิน นาวิกโยธิน ผู้อารักขา บอดี้การ์ด เจ้าหน้าที่คุ้มครองใกล้ชิด

สิ่งที่จำเป็นต้องมี: ประกาศนียบัตร รับรองการผ่านหลักสูตร AHA Heartsaver® First Aid CPR AED หรือเทียบเท่า

รูปแบบหลักสูตร และใบรับรอง

ระยะเวลาอบรม: ฝึกอบรม 3 วัน
โครงสร้างหลักสูตร: รูปแบบการสอนนำโดยครูผู้สอน และผู้เรียนมีส่วนร่วมในสถานการณ์จำลองทางคลินิก ครูผู้สอน NAEMT  ทำงานร่วมกับผู้เรียนเพื่อฝึกปฏิบัติและทดสอบทักษะ รวมถึงสอบข้อเขียนในชั้นเรียนด้วย
อุปกรณ์ในการสอน: หนังสือคู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม, วิดีโอ
การรับรอง: หลังสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองการผ่านหลักสูตร NAEMT ®  TCCC ระยะเวลาในการรับรอง 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1- บทนำการดูแลผู้บาดเจ็บในสนามรบ (TCCC)
2- การรักษาผู้บาดเจ็บระหว่างปะทะ
3- TFC 1a บทนำการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนนำส่ง (TFC)
3- TFC 1b เลือดออกรุนแรง
3- TFC 1c ทางเดินหายใจ
3- TFC 1d การหายใจ
4- TFC 2a การไหลเวียนเลือด – เลือดออก
4- TFC 2b การไหลเวียนเลือด – ช็อก – IVIO – TXA – สารน้ำทดแทน
4- TFC 2c การป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ (Hypothermia)
4- TFC 2d บาดเจ็บทะลุบริเวณดวงตา
4- TFC 2e การเฝ้าสังเกตและการระงับความปวด
5- TFC 3a ยาปฏิชีวนะและการดูแลแผล
5- TFC 3b แผลไหม้ และกระดูกหัก
5- TFC 3c การสื่อสาร การลำดับความสำคัญของการอพยพ และการทำCPR
5- TFC 3d เอกสารการดูแล
5- TFC 3e การเตรียมอพยพผู้บาดเจ็บ และประเด็นสำคัญ
5- TFC 3f การดำเนินงานจุดระดมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และเชลยศึกที่ได้รับบาดเจ็บ
5- TFC 3g สถานการณ์จำลองขบวนระเบิดแสวงเครื่อง
6- การดูแลการอพยพทางยุทธวิธี
7- กรณีศึกษาการตัดสินใจที่สำคัญ
8- สถานการณ์จำลองการดูแลผู้บาดเจ็บในสนามรบ

รวม = 2 วัน

ตารางฝึกอบรม – ลงทะเบียนตอนนี้

การลงทะเบียน – หลักสูตร NAEMT ® Tactical Combat Casualty Care (TCCC)หรือจองแบบกลุ่ม (อบรมนอกสถานที่) กรุณาติดต่อเรา

Category: .

Description

NAEMT – Tactical Combat Casualty Care (TCCC training)

3 training days – NAEMT ® Tactical Combat Casualty Care (TCCC) is created by the U.S. Department of Defense Committee on TCCC (Co-TCCC) to teach evidence-based, life-saving techniques and strategies for providing the best trauma care on the battlefield. NAEMT conducts TCCC courses as specified by the Co-TCCC’s guidelines and curriculum. The foundational medical science upon which TCCC is based is published in NAEMT’s PHTLS Military textbook in which the military chapters are written by the Co-TCCC. TCCC, as offered by NAEMT, is the only TCCC course endorsed by the Joint Trauma System and the American College of Surgeons. NAEMT’s TCCC courses are accredited by CAPCE and recognized by NREMT. TCCC training

Audience

For military medical personnel  including medics, corpsmen, and pararescue personnel deploying in support of combat operations. For non-medical military personnel and includes first responder skills appropriate for soldiers, sailors, airmen, marines, protective security details, bodyguards, close protection officers… TCCC training bangkok thailand

Prerequisite: AHA Heartsaver® First Aid CPR AED certificate or equivalent TCCC training

Course Format & Completion card

Course duration: 3 training days. TCCC training bangkok thailand
Course structure: In the Instructor-led format, students participate in simulated clinical scenarios and learning stations. Students work with an NAEMT Instructor to complete skills practice and skills testing. Students also complete a written exam in class.
Pedagogic tools: participant manual, video.
Certification: Participants will be given an NAEMT ®  TCCC course completion card after successful completion of training, and valid for 2 years. TCCC training

Course content & Syllabus

1- Introduction to TCCC
2- Care Under Fire
3- TFC 1a Introduction to TFC
3- TFC 1b Massive Hemorrhage
3- TFC 1c Airway
3- TFC 1d Respiration
4- TFC 2a Circulation – Bleeding
4- TFC 2b Circulation- Shock – IVIO – TXA – Fluid Resuscitation
4- TFC 2c Hypothermia Prevention
4- TFC 2d Penetrating Eye Trauma
4- TFC 2e Monitoring and Triple-Option Analgesia
5- TFC 3a Antibiotics and Wound Care
5- TFC 3b Burns and Fractures
5- TFC 3c Communication, Evacuation Priorities and CPR
5- TFC 3d Documentation of Care
5- TFC 3e Preparing for Casualty Evacuation and Key Points
5- TFC 3f CCP Operations and Wounded Hostile Combatants
5- TFC 3g Convoy IED Scenario
6- Tactical Evacuation Care
7- Critical Decision Case Studies
8- TCCC Scenarios
9- Direct from the Battlefield

Total = 3 days

There are no reviews yet.

Add your review